MED Z RODINNÉ FARMY S DLOUHOU ZEMĚDĚLSKOU TRADICÍ

Zde nabízené včelí produkty zpracovává Ing. Jan Musila se svou ženou Světlanou.

K lásce a práci se včelami vedli i své 3 děti. Dcery se věnují včelaření jako koníčku, ale syn Jan se vydal ve šlépějích svých rodičů. Vystudoval Zemědělské inženýrství na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně a nyní se věnuje včelám i v navazujícím doktorském studiu s nemalou podporou své ženy Zuzany, která je absolventkou téže univerzity v oboru Chemie a technologie potravin.